Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 (Tính đến 31/12/2017)
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 (Tính đến 31/12/2017)
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập