Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản kỳ họp HĐND

STTTiêu đề tài liệuFile đính kèm
1 Các nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Nam 2018 Landscape
2 Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Landscape
3 Thông báo tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Landscape
4 Thông báo thay đổi thời gian kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI Landscape
5 Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Landscape
6 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI Landscape
7 Báo cáo số: 91/BC-UBND về công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 Landscape
8 Thông báo kết luận của đồng chi Nguyễn Văn Lúa - Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị TT.HĐND thường kỳ đánh giá hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 Landscape
9 Báo cáo hoạt động của TT.HĐND, các Ban HĐND quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 Landscape
10 Văn bản kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021 Landscape
11 Văn bản kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021 Landscape

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập