Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bảnChi tiết tin

Ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/4/2012, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành “Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND. Theo đó, kể từ ngày 27/4/2012, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thì ngoài các ưu đãi của Trung ương thi sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ thêm, cụ thể:


1. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

- Đối với các huyện miền núi:

+ Cụm công nghiệp diện tích dưới 15ha, mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng;

+ Cụm công nghiệp diện tích từ 15ha đến dưới 30ha, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 tỷ đồng;

+ Cụm công nghiệp diện tích từ 30ha trở lên, mức hỗ trợ tối đa không quá 20 tỷ đồng.

- Đối với các huyện (thành phố) đồng bằng:

+ Cụm công nghiệp diện tích dưới 5ha, không hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng;

+ Cụm công nghiệp diện tích từ 5ha đến dưới 15ha, mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỷ đồng;

+ Cụm công nghiệp diện tích từ 15ha đến dưới 30ha, mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng;

+ Cụm công nghiệp diện tích từ 30ha trở lên, mức hỗ trợ tối đa không quá 20 tỷ đồng.

2. Hỗ trợ về lao động

- Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo ở các huyện (thành phố) đồng bằng;

- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo ở các huyện miền núi;

- Trường hợp, nếu tổng kinh phí hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và của tỉnh lớn hơn 100%, thì giảm tỉ lệ hỗ trợ của tỉnh để còn 100%.

3. Hỗ trợ về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ

Thực hiện theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 05/01/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:

3.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp:

a. Đối với sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế: Mức hỗ trợ cho 01 sáng chế là 10.000.000 đồng (Kinh phí hỗ trợ này bao gồm lệ phí, chi phí thiết kế bản vẽ, xây thực thuyết minh  và các chi phí khác).

b. Đối với sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Mức hỗ trợ cho 01 giải pháp hữu ích là 5.000.000 đồng (Kinh phí hỗ trợ này bao gồm lệ phí, chi phí thiết kế bản vẽ, xây thực thuyết minh  và các chi phí khác).

c. Đối với kiểu dáng công nghiệp: Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm nhưng tối đa không quá 05 kiểu dáng công nghiệp. Mức hỗ trợ cho 01 kiểu dáng công nghiệp là 1.500.000 đồng (Kinh phí hỗ trợ này bao gồm lệ phí, chi phí thiết kế kiểu dáng  và các chi phí khác)

d. Đối với nhãn hiệu: Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu cho sản phẩm nhưng tối đa không quá 05 nhãn hiệu, dịch vụ. Mức hỗ trợ cho 01 nhãn hiệu là 1.500.000 đồng (Kinh phí hỗ trợ này bao gồm lệ phí, chi phí thiết kế nhãn hiệu và các chi phí khác).

e. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể: Mức hỗ trợ cho 01 nhãn hiệu tập thể là 6.000.000 đồng (Kinh phí hỗ trợ này bao gồm lệ phí, chi phí thiết kế nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu, thành lập tổ chức đại diện  và các chi phí khác).

3.2. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến:

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến: Mức hỗ trợ 10.000.000 đồng (Mười triệu) cho lần chứng nhận đầu tiên và mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ tối đa không quá 03 hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến được chứng nhận.   

Những ưu đãi này áp dụng từ ngày 27/4/2012 và thay thế cho những ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam./.


Tác giả: Nguyễn Quốc Sử

Nguồn tin: sotuphapqnam.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)