Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bảnChính sách ưu đãi đầu tư

Các cơ chế đầu tư đặc thù
Các cơ chế đầu tư đặc thù cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 17/4/2012, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành “Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND. Theo đó, kể từ ngày 27/4/2012, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thì ngoài các ưu đãi của Trung ương thi sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ thêm, cụ thể:

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)