Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Truy cập hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Thành phố Tam Kỳ theo địa chỉ: http:://tamky.gov.vn/dichvucong và chọn loại dịch vụ công cần đăng ký ở danh sách bên trái. (Hình số 1)


Hình 1: Danh sách dịch vụ công

Bước 2: Tổ chức, cá nhân chọn (1) - Nộp hồ sơ (Hình số 2)


Hình 2: Nút cần chọn để Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân điền đầy đủ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các bản quét / bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm hồ sơ. (1) ( Hình số 3)
Lưu ý: Các trường có dấu ( * ) là bắt buộc

Bước 3 : Sau khi điền đầy đủ thông tin tổ chức, cá nhân bấm vào nút Cập nhật (2) để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ. (Hình số 3)Hình 3: Biểu mẫu điền thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến

Bước 4: Sau khi gửi hồ sơ thành công hệ thống sẽ cung cấp Mã hồ sơ; tổ chức, cá nhân lưu lại mã này để tra cứu thông tin hồ sơ hoặc bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ TAM KỲ .
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND thành phố Tam Kỳ Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)