Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Trình tự thực hiện

- Đối với Hợp tác xã:
Bước 1:

Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tuyến theo trình tự sau:
   - Tại trang hiện tại chọn “Nộp hồ sơ”
   - Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm tệp tin (có thể chụp hình hoặc scan tệp tin)
   - Nhập mã xác nhận
   - Bấm nút “Gửi hồ sơ”
   Hồ sơ đã được gửi đi, người nộp sẽ nhận được một mã số hồ sơ; đồng thời được thông báo qua mail xác nhận về việc hồ sơ đã được nộp thành công. Tổ chức, công dân có thể sử dụng mã số hồ sơ này để theo dõi tình trạng hồ sơ tại mục “Tra cứu” tại mỗi thủ tục hành chính công trực tuyến hoặc tại mục "Tra cứu" ở phía trên.
Bước 2:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Nhận hồ sơ khách hàng; Kiểm tra thông tin hồ sơ; Lập giấy biên nhận giao cho công dân.
Bước 3:

Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, hợp tác xã đến  nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh HTX.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:
Bước 1:

Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tuyến theo trình tự sau:
   - Tại trang hiện tại chọn “Nộp hồ sơ”
   - Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm tệp tin (có thể chụp hình hoặc scan tệp tin)
   - Nhập mã xác nhận
   - Bấm nút “Gửi hồ sơ”
   Hồ sơ đã được gửi đi, người nộp sẽ nhận được một mã số hồ sơ; đồng thời được thông báo qua mail xác nhận về việc hồ sơ đã được nộp thành công. Tổ chức, công dân có thể sử dụng mã số hồ sơ này để theo dõi tình trạng hồ sơ tại mục “Tra cứu” tại mỗi thủ tục hành chính công trực tuyến hoặc tại mục "Tra cứu" ở phía trên.
Bước 2:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Nhận hồ sơ khách hàng; Kiểm tra thông tin hồ sơ; Lập giấy biên nhận giao cho công dân.

Yêu cầu thực hiện Không
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Tải mẫu tại đây)
2. Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của HTX;
3. Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung nội dung ĐKKD.
4. Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế:
- Nếu đã có mã số thuế thì làm tờ khai theo mẫu 08-MST (Tải mẫu tại đây)  
- Nếu chưa có mã số thuế làm tờ khai 01-ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC (tải mẫu tại đây);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ
Lệ phí 20.000 đồng/lần
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận.
Căn cứ pháp lý

- Luật hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Tải về tại đây)
-
Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã (Tải về tại đây)

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 05 năm 2014 về Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã  (Tải về tại đây)
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. (Tải về tại đây)
- Thông tư Số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi Luật quản lý thuế về đăng ký thuế (Tải về tại đây)

Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số chứng minh thư *
Điện thoại *
Email
Tên hợp tác xã *
Số GCN Đăng ký HTX *
Ngày cấp *
Địa chỉ trụ sở chính * Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã,phường:
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:
Tên chi nhánh *
Số GCN đăng ký CN *
Ngày cấp *
Địa điểm chi nhánh * Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã,phường:
Người đại diện *
CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
Nội dung đăng ký thay đổi:


STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (*) (Tải biểu mẫu)
2 Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-ĐKT-TCT) Nếu đã có MST dùng Tờ khai này. (Tải biểu mẫu)
3 Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu 03-ĐK-TCT) Nếu chưa có MST dùng Tờ khai này. (Tải biểu mẫu)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số chứng minh thư *

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ TAM KỲ .
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND thành phố Tam Kỳ Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)