Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh hộ cá thể
Trình tự thực hiện

Bước 1: 

Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tuyến theo trình tự sau:
   - Tại trang hiện tại chọn “Nộp hồ sơ”
   - Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm tệp tin (có thể chụp hình hoặc scan tệp tin)
   - Nhập mã xác nhận
   - Bấm nút “Gửi hồ sơ”
   Hồ sơ đã được gửi đi, người nộp sẽ nhận được một mã số hồ sơ; đồng thời được thông báo qua mail xác nhận về việc hồ sơ đã được nộp thành công. Tổ chức, công dân có thể sử dụng mã số hồ sơ này để theo dõi tình trạng hồ sơ tại mục “Tra cứu” tại mỗi thủ tục hành chính công trực tuyến hoặc tại mục "Tra cứu" ở phía trên.

Bước 2:
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Nhận hồ sơ khách hàng; Kiểm tra thông tin hồ sơ; Lập giấy biên nhận giao cho công dân.

Bước 3: 
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển thông tin, hồ sơ đến  Chuyên viên Phòng TC - KH
- Chuyên viên Phòng TC - KH Chuyển bộ hồ sơ Đăng ký thuế (đã điền thông tin dự thảo Số chứng nhận Đăng ký kinh doanh) cho Chi cục thuế (buổi sáng ngày hôm sau) (Có sổ hoặc danh sách giao nhận hồ sơ)
Bước 4: 
- Chuyên viên Chi cục thuế thành phố Nhận kết quả xử lý hồ sơ Đăng ký thuế từ Chi cụ thuế thành phố Tam Kỳ (Có sổ hoặc danh sách giao nhận hồ sơ)
- Chuyên viên Phòng TC - KH Thảo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và trình Lãnh đạo Phòng TC - KH ký và đóng dấu

Bước 5: 
- Chuyên viên Phòng TC – KH Chuyển giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho Bộ phận TN & TKQ.
- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả  trả cho hộ kinh doanh.
- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Thông báo trả hồ sơ đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp cho Bộ phận TN & TKQ thành phố Tam Kỳ để trả lại cho công dân.

Yêu cầu thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Tải mẫu tại đây)
2. Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế:
 - Nếu đã có mã số thuế thì làm tờ khai theo mẫu 08-MST (Tải mẫu tại đây)  - Nếu chưa có mã số thuế làm tờ khai 03-ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC (tải mẫu tại đây);
3. Bản sao chứng minh nhân dân (nếu có thay đổi) còn hiệu lực
4. Bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh đã được cấp
Thời hạn giải quyết - Trường hợp thay đổi thông tin:  03 ngày làm việc
* Các trường hợp vướng mắc cần thời gian thêm để xử lý, sẽ có thông báo trả lời cụ thể.
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ
Lệ phí
Nộp tại bộ phận TN&TKQ  100.000 đồng/lần
Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận
- Thông báo trả hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu

Căn cứ pháp lý

- Nghị định Số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây)

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 05 năm 2014 về Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã  (Tải về tại đây)
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. (Tải về tại đây)
- Thông tư Số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ Tài Chính Hướng dẫn  Luật quản lý thuế về đăng ký thuế
(Tải về tại đây)

Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số chứng minh thư *
Điện thoại *
Email
Nội dung đăng ký kinh doanh
Tên hộ kinh doanh *    
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh *    
Ngày cấp *    
Địa điểm kinh doanh *
Số nhà, đường phố/tổ/thôn/Kphố    
Xã phường    
Điện thoại *     Fax
Email Website
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh *    
Danh sách cá nhân góp vốn
Họ và tên   Giới tính
Ngày sinh  Số CMND 
Dân tộc  Quốc tịch 
Thường trú  
Chổ ở hiện tại  
Giá trị góp vốn     (triệu đồng) Ngày góp vốn 

Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND/Hộ chiếu Quốc tịch Dân tộc Thường trú Chổ ở hiện tại Giá trị góp vốn Thời điễm góp vốn
Không có
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (*) (Tải biểu mẫu)
2 Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-ĐKT-TCT) Nếu đã có MST dùng Tờ khai này. (Tải biểu mẫu)
3 Bản sao chứng minh nhân dân (nếu có thay đổi)
4 Bản gốc giấy chứng nhận ĐKT nếu có thay đổi số CMND
5 Bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh đã được cấp (nếu mất phải có Giấy đề nghị cấp lại và được sự xác nhận của UBND xã, phường nơi ĐKKDoanh)  (*) (Tải biểu mẫu)
6 Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu 03-ĐK-TCT) Nếu chưa có MST dùng Tờ khai này. (Tải biểu mẫu)
7 Các giấy tờ khác có liên quan
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số chứng minh thư *

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ TAM KỲ .
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND thành phố Tam Kỳ Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)