Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể
Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tuyến theo trình tự sau:
   - Tại trang hiện tại chọn “Nộp hồ sơ”
   - Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm tệp tin (có thể chụp hình hoặc scan tệp tin)
   - Nhập mã xác nhận
   - Bấm nút “Gửi hồ sơ”
   Hồ sơ đã được gửi đi, người nộp sẽ nhận được một mã số hồ sơ; đồng thời được thông báo qua mail xác nhận về việc hồ sơ đã được nộp thành công. Tổ chức, công dân có thể sử dụng mã số hồ sơ này để theo dõi tình trạng hồ sơ tại mục “Tra cứu” tại mỗi thủ tục hành chính công trực tuyến hoặc tại mục "Tra cứu" ở phía trên.

Bước 2:
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Nhận hồ sơ khách hàng; Kiểm tra thông tin hồ sơ; Lập giấy biên nhận giao cho công dân.

Bước 3: 
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển thông tin, hồ sơ đến  Chuyên viên Phòng TC - KH
- Chuyên viên Phòng TC - KH Chuyển bộ hồ sơ Đăng ký thuế (đã điền thông tin dự thảo Số chứng nhận Đăng ký kinh doanh) cho Chi cục thuế (buổi sáng ngày hôm sau) (Có sổ hoặc danh sách giao nhận hồ sơ)
Bước 4: 
- Chuyên viên Chi cục thuế thành phố Nhận kết quả xử lý hồ sơ Đăng ký thuế từ Chi cụ thuế thành phố Tam Kỳ (Có sổ hoặc danh sách giao nhận hồ sơ)
- Chuyên viên Phòng TC - KH Thảo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và trình Lãnh đạo Phòng TC - KH ký và đóng dấu

Bước 5: 
- Chuyên viên Phòng TC – KH Chuyển giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho Bộ phận TN & TKQ.
- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả  trả cho hộ kinh doanh.
- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Thông báo trả hồ sơ đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp cho Bộ phận TN & TKQ thành phố Tam Kỳ để trả lại cho công dân.

Yêu cầu thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị cấp lại GCN đăng ký kinh doanh (Tải mẫu tại đây)
2. Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế:
 - Nếu đã có mã số thuế thì làm tờ khai theo mẫu 08-MST (Tải mẫu tại đây)  
- Nếu chưa có mã số thuế làm tờ khai 03-ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC (tải mẫu tại đây);
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ; trường hợp mất GCN đăng ký kinh doanh thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc khai báo mất GCN đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
4. CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ
Lệ phí Nộp tại bộ phận TN&TKQ  100.000 đồng/lần
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận
- Thông báo trả hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu
Căn cứ pháp lý

- Nghị định Số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây)

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 05 năm 2014 về Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã  (Tải về tại đây)
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. (Tải về tại đây)
- Thông tư Số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ Tài Chính Hướng dẫn  Luật quản lý thuế về đăng ký thuế
(Tải về tại đây)

Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số chứng minh thư *
Điện thoại *
Email
Tên hộ kinh doanh *    
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh *    
Ngày cấp *    
Địa điểm kinh doanh *
Số nhà, đường phố/tổ/thôn/Kphố    
Xã phường    
Mã số thuế
Điện thoại *     Fax
Email Website
Ngành, nghề kinh doanh *    
Lý do đề nghị cấp lại *    
Danh sách cá nhân góp vốn
Họ và tên   Giới tính
Ngày sinh  Số CMND 
Dân tộc  Quốc tịch 
Thường trú  
Chổ ở hiện tại  
Giá trị góp vốn     (triệu đồng) Ngày góp vốn 

Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND/Hộ chiếu Quốc tịch Dân tộc Thường trú Chổ ở hiện tại Giá trị góp vốn
Không có
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*) (Tải biểu mẫu)
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ; trường hợp mất GCN đăng ký kinh doanh thì phải có xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất GCN đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (*)
3 CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) (*)
4 Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-ĐKT-TCT) Nếu đã có MST dùng Tờ khai này. (Tải biểu mẫu)
5 Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu 03-ĐK-TCT) Nếu chưa có MST dùng Tờ khai này. (Tải biểu mẫu)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số chứng minh thư *

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ TAM KỲ .
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND thành phố Tam Kỳ Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)