Đăng ký mới giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể
Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tuyến theo trình tự sau:
   - Tại trang hiện tại chọn “Nộp hồ sơ”
   - Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm tệp tin (có thể chụp hình hoặc scan tệp tin)
   - Nhập mã xác nhận
   - Bấm nút “Gửi hồ sơ”
   Hồ sơ đã được gửi đi, người nộp sẽ nhận được một mã số hồ sơ; đồng thời được thông báo qua mail xác nhận về việc hồ sơ đã được nộp thành công. Tổ chức, công dân có thể sử dụng mã số hồ sơ này để theo dõi tình trạng hồ sơ tại mục “Tra cứu” tại mỗi thủ tục hành chính công trực tuyến hoặc tại mục "Tra cứu" ở phía trên.

Bước 2:
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Nhận hồ sơ khách hàng; Kiểm tra thông tin hồ sơ; Lập giấy biên nhận giao cho công dân.

Bước 3: 
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển thông tin, hồ sơ đến   
Chuyên viên Phòng TC - KH
Chuyên viên Phòng TC - KH Chuyển bộ hồ sơ Đăng ký thuế (đã điền thông tin dự thảo Số chứng nhận Đăng ký kinh doanh) cho Chi cục thuế (buổi sáng ngày hôm sau)  (Có sổ hoặc danh sách giao nhận hồ sơ)
Bước 4: 
- Chuyên viên Chi cục thuế thành phố Nhận kết quả xử lý hồ sơ Đăng ký thuế từ Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ (Có sổ hoặc danh sách giao nhận hồ sơ)
Chuyên viên Phòng TC - KH Thảo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và trình Lãnh đạo Phòng TC - KH ký và đóng dấu

Bước 5: 
- Chuyên viên Phòng TC – KH Chuyển giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho Bộ phận TN & TKQ.
- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả  trả cho hộ kinh doanh.
- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Thông báo trả hồ sơ đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp cho Bộ phận TN & TKQ thành phố Tam Kỳ để trả lại cho công dân.

Yêu cầu thực hiện - Hồ sơ phải được ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu quy định.
- Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ theo thành phần hồ sơ và ghi rõ thời gian trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ.
Thành phần, số lượng hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ cấp GCN ĐKKD gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 2 tờ (tải mẫu tại đây)
2. Bản sao chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng) của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình (hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác nếu không có CMND); Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập.
3. Trường hợp thuê, mượn địa điểm kinh doanh thì thêm:
* Giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê, mượn mặt bằng kinh doanh có công chứng (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
* Trường hợp giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê, mượn mặt bằng không có công chứng thì yêu cầu phải xuất trình hộ khẩu bản chính hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên cho thuê, mượn mặt bằng (để đối chiếu và trả lại ngay sau khi đối chiếu xong);
4. Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh (nếu có thuê, mượn địa điểm kinh doanh) thì xuất trình thêm:
* Giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê, mượn mặt bằng đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
* Trường hợp giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê, mượn mặt bằng không có công chứng  thì yêu cầu phải xuất trình hộ khẩu bản chính hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên thuê, mượn mặt bằng (để đối chiếu và trả lại ngay sau khi đối chiếu xong);
5. Đối với những ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
6. Đối với những ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
B. Thành phần hồ sơ cấp MST gồm :
1. Tờ khai đăng ký thuế  01 tờ (mẫu số 03-ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC) (tải mẫu tại đây)
2. Bản sao chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng) của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình (hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác nếu không có CMND); Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập.

Thời hạn giải quyết - Trường hợp cấp mới GCN ĐKKD và Mã số thuế :03 ngày làm việc
* Các trường hợp vướng mắc cần thời gian thêm để xử lý, sẽ có thông báo trả lời cụ thể.
Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình

Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ
Lệ phí Nộp tại bộ phận TN&TKQ  100.000 đồng/lần
Kết quả thực hiện

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trả cho hộ kinh doanh
2. Thông báo trả hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu

Căn cứ pháp lý

- Nghị định Số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây)

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 05 năm 2014 về Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã  (Tải về tại đây)
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. (Tải về tại đây)
- Thông tư Số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 Bộ Tài Chính Hướng dẫn  Luật quản lý thuế về đăng ký thuế
(Tải về tại đây)

Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số chứng minh thư *
Điện thoại *
Email
Thông tin người đại diện
Người đại diện *     Giới tính *
Ngày sinh *      Dân tộc *       Quốc tịch *    
Số CMND *    
Ngày cấp *     Nơi cấp CMND *    
Số giấy tờ chứng thực cá nhân
Ngày cấp Ngày hết hạn
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú *
Số nhà, đường phố/tổ/thôn/Kphố    
Xã phường    
Chỗ ở hiện tại *
Số nhà, đường phố/tổ/thôn/Kphố    
Xã phường    
Điện thoại *     Fax
Email Website
Nội dung đăng ký kinh doanh
Tên hộ kinh doanh *    
Địa điểm kinh doanh *
Số nhà, đường phố/tổ/thôn/Kphố    
Xã phường    
Mã số thuế
Điện thoại *     Fax
Email Website
Ngành nghề kinh doanh *    
Tổng số vốn (VNĐ) *      
Tổng số vốn bằng chữ *    
Danh sách cá nhân góp vốn
Họ và tên   Giới tính
Ngày sinh  Số CMND 
Dân tộc  Quốc tịch 
Thường trú  
Chổ ở hiện tại  
Giá trị góp vốn     (đồng) Ngày góp vốn 

Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND/Hộ chiếu Quốc tịch Dân tộc Thường trú Chổ ở hiện tại Giá trị góp vốn Thời điểm góp vốn
Không có
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Tải biểu mẫu)
2 Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn (Tải biểu mẫu)
3 Tờ khai đăng ký thuế (Tải biểu mẫu)
4 Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Tải biểu mẫu)
5 Giấy tờ chứng thực sở hữu địa điểm kinh doanh (*)
6 Chứng minh thư photo còn hiệu lực (*)
7 Giấy tờ khác có liên quan
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số chứng minh thư *

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ CÔNG THÀNH PHỐ TAM KỲ .
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND thành phố Tam Kỳ Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)