Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Trung tâm Phát triển quỹ đất

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Đức Trần Đình Đức Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0914781781
0510.3810764

hoanhat69@gmail.com
2 Chính Lê Quang Chính Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0913430657
0510.3838027

3 Tâm Lê Văn Tâm Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0905975133
0510.3829605

4 Trai Nguyễn Ngọc Trai Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0903547438
0235.3810764

5 Phòng Bồi thường
Trung tâm Phát triển quỹ đất

0235.3812651

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)