Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

BQL dự án Đầu tư và XD

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Tuấn Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc
BQL dự án Đầu tư và XD
0913477038


2 Đáng Lê Quang Đáng Phó Giám đốc
BQL dự án Đầu tư và XD
0914116640


dangvo2010@gmail.com
3 Tích Phạm Duy Tích Phó Giám đốc
BQL dự án Đầu tư và XD
0905036111
0510.3820217

4 Việt Nguyễn Thanh Việt Phó Giám đốc
BQL dự án Đầu tư và XD
0904338101


viettk179@gmail.com
5 Thế Nguyễn Ngọc Thế Phó trưởng phòng
BQL dự án Đầu tư và XD
0903502243


6 Phòng kỹ thuật
BQL dự án Đầu tư và XD

0235.3851782

7 Văn phòng
BQL dự án Đầu tư và XD

0235.3810603

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)