Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phòng Tài nguyên - MT

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Chí Dương Văn Chí Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0968024567
0235.3812089

vanchitx@gmail.com
2 Cường Nguyễn Ngọc Cường Phó trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0905621852
0510.6251912

3 Trung Đinh Hữu Trung Phó trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0914152718
0510.6289389

4 Phú Lê Ngọc Phú Phó trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0989225343
0235.6251912

5 Tổng hợp
Phòng Tài nguyên - MT

0235.6251912

6 Văn phòng
Phòng Tài nguyên - MT

0235.6251912

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)