Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phòng Quản lý đô thị

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Lệnh Nguyễn Văn Lệnh Trưởng phòng
Phòng Quản lý đô thị
0913481234
0510.3812477

2 Hậu Trần Văn Hậu Phó trưởng phòng
Phòng Quản lý đô thị
0905871875
0510.3851449

3 Thế Nguyễn Ngọc Thế Phó trưởng phòng
Phòng Quản lý đô thị
0903502243
0510.3820855

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)