Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phòng Lao động TB&XH

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Bộ Trần Thị Bộ Trưởng phòng
Phòng Lao động TB&XH
0905399881
0510.2470384
0510.3851455
2 Hoàng Huỳnh Đức Hoàng Phó trưởng phòng
Phòng Lao động TB&XH
0905475788
0510.3812653

3 Đào Nguyễn Thị Đào Phó trưởng phòng
Phòng Lao động TB&XH
0905973419
0510.2470383

lamdao195@yahoo.com
4 Vương Ngô Xuân Vương Văn phòng
Phòng Lao động TB&XH
01662597293
0235.3851455

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)