Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh sách mộ liệt sĩ

Họ tên liệt sĩ:
Quê quán:
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
1 Lê Văn Phối 1915 Quế Hiệp - Quế Sơn
2 Trần Minh Mẫn 1923 Trường Xuân - Tam Kỳ
3 Trần Nguyên Huân 1926 Tam Xuân 1 - Núi Thành
4 Trần Đăng Phong 1914 Tam Giang- Núi Thành
5 Võ Ngọc Hải 1926 Tam Xuân - Núi Thành
6 Huỳnh Văn Hải 1912 Tam Hải - Núi Thành
7 Lê Huy Lưu 1915 Tam Thanh - Tam Kỳ
8 Lê Thuyết 1906 Tam Hòa - Núi Thành
9 Phan Bá Trác 1910 Tam Giang- Núi Thành
10 Nguyễn Đích 1924 Tam Sơn - Núi Thành
11 Nguyễn Ngọc Anh 1922 Trường Xuân - Tam Kỳ
12 Vũ Đình Kiêm 1928 Tam Xuân - Núi Thành
13 Bùi Bá Long 1926 Tam Mỹ - Núi Thành
14 Nguyễn Mai 1901 Tam Thanh - Tam Kỳ
15 Hồ Ngọc Thành 1914 Hòa Hương - Tam Kỳ
16 Nguyễn Chánh 1922 Tam Thanh - Tam Kỳ
17 Đoàn Cẩn 1923 Tam Hòa - Núi Thành
18 Nguyễn Công Khanh 1923 Tam Xuân - Núi Thành
19 Võ Quốc Quyền Tam An-Phú Ninh-Quảng Nam
20 Trần Đình Hiếu Quế Xuân- Quế Sơn-Quảng Nam
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
141 Vô Danh
142 Vô Danh
143 Vô Danh
144 Vô Danh
145 Vô Danh
146 Vô Danh
147 Vô Danh
148 Vô Danh
149 Vô Danh
150 Vô Danh
151 Vô Danh
152 Vô Danh
153 Vô Danh
154 Vô Danh
155 Vô Danh
156 Vô Danh
157 Vô Danh
158 Vô Danh
159 Vô Danh
160 Vô Danh

Text/HTML


Text/HTML


Text/HTMLTra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập