Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh sách mộ liệt sĩ

Họ tên liệt sĩ:
Quê quán:
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
181 Huỳnh Văn 1951 Phước Tiên - Tiên Phước - Quảng Nam
182 Trần Văn Trung Thăng Bình - Quảng Nam
183 Lê Thị Lệ 1947 Kỳ Anh - Tam Kỳ - Quảng Nam
184 Nguyễn Thị Lợi Kỳ Long - Phú Ninh - Quảng Nam
185 Phạm Thị Thủy 1950 Kỳ Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam
186 Nguyễn Bá Ngữ 1950 Kim Đới - Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam
187 Nguyễn Văn Nam 1950 Ngọc Mỹ - Kỳ Anh - Tam Kỳ - Quảng Nam
188 Phạm Lê Duyên 1915 Tam Hoà - Núi Thành - Quảng Nam
189 Nguyễn Thị Duyệt 1943 Thôn Trinh Hà - Xã Hoàng Trung - Huyện Hoàng Hoá - Thanh Hoá
190 Nguyễn Xuân An 1931 Điện Trung - Điện Bàn - Quảng Nam
191 Huỳnh Lai 1948 Kỳ Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam
192 Nguyễn Châu Tam Dân - Phú Ninh - Quảng Nam
193 Nguyễn Văn Tú 1948 Kỳ Phú - Tam kỳ - Quảng Nam
194 Nguyễn Văn Chấp 1954 Kỳ Phú - Tam kỳ - Quảng Nam
195 Hoàng Văn Sương 1940 Kỳ Anh - Tam Kỳ - Quảng Nam
196 Nguyễn Văn Đối 1948 Kỳ An - Phú Ninh - Quảng Nam
197 Ngô Văn Huấn 1950 Kỳ Hoà - Núi Thành - Quảng Nam
198 Nguyễn Phú Ánh 1953 Quế Phong- Quế Sơn-Quảng Nam
199 Lương Đình Phú 1946 Tam Kỳ - Quảng Nam
200 Bùi Khu 1946 Kỳ Chánh - Núi Thành - Quảng Nam
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
61 Vô Danh
62 Vô Danh
63 Vô Danh
64 Vô Danh
65 Vô Danh
66 Vô Danh
67 Vô Danh
68 Vô Danh
69 Vô Danh
70 Vô Danh
71 Vô Danh
72 Vô Danh
73 Vô Danh
74 Vô Danh
75 Vô Danh
76 Vô Danh
77 Vô Danh
78 Vô Danh
79 Vô Danh
80 Vô Danh

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập