Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh sách mộ liệt sĩ

Họ tên liệt sĩ:
Quê quán:
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
121 Nguyễn Viết Xuân 1937 Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam
122 Nguyễn Nhạt 1946 Tam An - Tam Kỳ - Quảng Nam
123 Nguyễn Trung Hải 1933 Bình Định
124 Kim Quảng Nam
125 Liêm 1948 Hoà Nhơn - Bình Định
126 Liếu 1948 Bình Định
127 Nguyễn Thanh Nam 1932 An Nhuệ - Cát Khánh - Phủ Cát - Bình Định
128 Cao Văn Trường 1940 Quảng Ngãi
129 Đinh Minh Sơn 1929 Tam Quan - Hoà Nhơn - Bình Định
130 Nguyễn Lầu 1948 Tân Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam
131 Trần Văn Tiến 1931 Hòa Châu - Hòa vang - Đà Nẵng
132 Trần Trung Hòa 1956 Hòa Hương - Tam Kỳ - Quảng nam
133 Đoàn Văn Hiến 1958 Hòa Thuận - Tam Kỳ - Quảng Nam
134 Võ Chấn 1917 Tam Hòa - Núi Thành - Quảng Nam
135 Trần Bình 1944 Tam Hòa - Núi Thành - Quảng Nam
136 Huỳnh Tấn An 1961 Tân Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam
137 Đặng Xuân Bá Hoà Bình - Bình Đào - Thái Bình
138 Thị Long Tam Dân - Tam Kỳ - Quảng Nam
139 Trần Minh Tâm 1927 Bình Trị - Thăng Bình - Quảng Nam
140 Nguyễn Văn Cầu 1947 Bình Giang - Thăng Bình - Quảng Nam
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
41 Vô Danh
42 Vô Danh
43 Vô Danh
44 Vô Danh
45 Vô Danh
46 Vô Danh
47 Vô Danh
48 Vô Danh
49 Vô Danh
50 Vô Danh
51 Vô Danh
52 Vô Danh
53 Vô Danh
54 Vô Danh
55 Vô Danh
56 Vô Danh
57 Vô Danh
58 Vô Danh
59 Vô Danh
60 Vô Danh


Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Bùi Ngọc Ảnh
Chức vụ: Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ
Số điện thoại: 0983127515
Email: anhbn@quangnam.gov.vnTra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập