Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh sách mộ liệt sĩ

Họ tên liệt sĩ:
Quê quán:
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
121 Nguyễn Viết Xuân 1937 Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam
122 Nguyễn Nhạt 1946 Tam An - Tam Kỳ - Quảng Nam
123 Nguyễn Trung Hải 1933 Bình Định
124 Kim Quảng Nam
125 Liêm 1948 Hoà Nhơn - Bình Định
126 Liếu 1948 Bình Định
127 Nguyễn Thanh Nam 1932 An Nhuệ - Cát Khánh - Phủ Cát - Bình Định
128 Cao Văn Trường 1940 Quảng Ngãi
129 Đinh Minh Sơn 1929 Tam Quan - Hoà Nhơn - Bình Định
130 Nguyễn Lầu 1948 Tân Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam
131 Trần Văn Tiến 1931 Hòa Châu - Hòa vang - Đà Nẵng
132 Trần Trung Hòa 1956 Hòa Hương - Tam Kỳ - Quảng nam
133 Đoàn Văn Hiến 1958 Hòa Thuận - Tam Kỳ - Quảng Nam
134 Võ Chấn 1917 Tam Hòa - Núi Thành - Quảng Nam
135 Trần Bình 1944 Tam Hòa - Núi Thành - Quảng Nam
136 Huỳnh Tấn An 1961 Tân Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam
137 Đặng Xuân Bá Hoà Bình - Bình Đào - Thái Bình
138 Thị Long Tam Dân - Tam Kỳ - Quảng Nam
139 Trần Minh Tâm 1927 Bình Trị - Thăng Bình - Quảng Nam
140 Nguyễn Văn Cầu 1947 Bình Giang - Thăng Bình - Quảng Nam
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
201 Vô Danh
202 Vô Danh
203 Vô Danh
204 Vô Danh
205 Vô Danh
206 Vô Danh
207 Vô Danh
208 Vô Danh
209 Vô Danh
210 Vô Danh
211 Vô Danh
212 Vô Danh
213 Vô Danh
214 Vô Danh
215 Vô Danh
216 Vô Danh
217 Vô Danh
218 Vô Danh
219 Vô Danh
220 Vô Danh

Text/HTML


Text/HTML


Text/HTMLTra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập