Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh sách mộ liệt sĩ

Họ tên liệt sĩ:
Quê quán:
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
241 Huỳnh Văn Xuân 1940 Kỳ Chánh - Núi Thành - Quảng Nam
242 Hồ Chinh Sơn Thanh - Quế Sơn - Quảng Nam
243 Trần Vinh 1952 Sơn Khánh - Quế Sơn - Quảng Nam
244 Bùi Văn Hát 1950 Nam Kỳ - Nam Cách - HD
245 Võ Văn Tâm Bình Đào - Thăng Bình - Quảng Nam
246 Nguyễn Du 1914 Tam An - Phú Ninh - Quảng Nam
247 Nguyễn Thị Mai 1935 Tam Vinh - Phú Ninh - Quảng Nam
248 Nguyễn Thìn 1951 Sơn Thạch - Quế Sơn - Quảng Nam
249 Hòa Tú 1950 Sơn Lãnh - Quế Sơn - Quảng Nam
250 Trần Điểu 1953 Bình Dương - Thăng Bình - Quảng Nam
251 Đoàn Văn Trì 1927 Bình Hoà - Thăng Bình - Quảng Nam
252 Trương Văn Pháo 1948 Bình Nam -Thăng Bình - Quảng Nam
253 Đoàn C Phương 1946 Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam
254 Nguyễn Ngô 1954 Phú Hương - Quế Sơn - Quảng Nam
255 Nguyễn Văn Hãng 1947 Bình Dương - Thăng Bình - Quảng Nam
256 Thái Văn Phước 1967 Hoà Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam
257 Lê Văn Tất 1965 Tam Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
258 Nguyễn Hưng 1967 An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam
259 Lê Quang Sơn 1937 Tam Thành - Phú Ninh - Quảng Nam
260 Huỳnh Thị Tiến 1944 Tam Thanh - Phú Ninh - Quảng Nam
STTHọ & Tên liệt sĩNăm sinhQuê quán
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
161 Vô Danh
162 Vô Danh
163 Vô Danh
164 Vô Danh
165 Vô Danh
166 Vô Danh
167 Vô Danh
168 Vô Danh
169 Vô Danh
170 Vô Danh
171 Vô Danh
172 Vô Danh
173 Vô Danh
174 Vô Danh
175 Vô Danh
176 Vô Danh
177 Vô Danh
178 Vô Danh
179 Vô Danh
180 Vô Danh

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập