Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Xã Tam Thanh

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Lâm Nguyễn Thanh Lâm Bí thư – CT. HĐND
Xã Tam Thanh
0983251533


lamnguyenthanh@gmail.com
2 Đạo Nguyễn Văn Đạo Phó BT- CT HĐND
Xã Tam Thanh
0982619123
0510. 3857458

3 Minh Nguyễn Ngọc Minh PCT HĐND
Xã Tam Thanh
0398597548


4 Bình Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND
Xã Tam Thanh
0935963149
0510. 2210713

nguyenthanhbinh1978@gmail.com
5 Ty Lê Ngọc Ty PCT UBND
Xã Tam Thanh
0935806099


ngoctytsqn@gmail.com
6 Lực Nguyễn Hồng Lực PCT UBND
Xã Tam Thanh
0935300568


nguyenhonglucpct@gmail.com
7 Bé Trần Văn Bé CT UBMTTQVN
Xã Tam Thanh
0935512286
0510. 3857070

mattrantamthanh2020@gmail.com
8 Thuỷ Phạm Thị Thanh Thuỷ PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thanh
0965411498


9 Lữ Nguyễn Văn Lữ Trưởng Công an
Xã Tam Thanh
0965196932


10 Minh Nguyễn Văn Minh Xã đội trưởng
Xã Tam Thanh
0983226455


Nguyenvanminhtt1976@gmail.com
11 Nhuận Lê Phú Nhuận Văn phòng - Thống kê
Xã Tam Thanh
0975225269
0510. 3859193
0510. 3859193
vpubndtamthanh@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)