Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Xã Tam Thanh

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Dũng Võ Tấn Dũng Bí thư Đảng uỷ
Xã Tam Thanh
0905741921
0510. 3857121

2 Đạo Nguyễn Văn Đạo Phó BT- CT HĐND
Xã Tam Thanh
0982619123
0510. 3857458

3 Minh Nguyễn Ngọc Minh PCT HĐND
Xã Tam Thanh
01698597548


4 Lâm Nguyễn Thanh Lâm PCT UBND
Xã Tam Thanh
0983251533
0510. 3857533

5 Lực Nguyễn Hồng Lực PCT UBND
Xã Tam Thanh
0935300568


6 Bình Nguyễn Thanh Bình PCT UBND
Xã Tam Thanh
0935963149
0510. 2210713

7 Bé Trần Văn Bé CT UBMTTQVN
Xã Tam Thanh
0935512286
0510. 3857070

8 Thuỷ Phạm Thị Thanh Thuỷ PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thanh
0934918798


9 Lữ Nguyễn Văn Lữ Trưởng Công an
Xã Tam Thanh
0935914003


10 Minh Nguyễn Văn Minh Xã đội trưởng
Xã Tam Thanh
0983226455


11 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Tam Thanh

0510. 3859193
0510. 3859193

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)