Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Xã Tam Thăng

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Cảnh Châu Ngọc Cảnh Bí thư -Chủ tịch HĐND
Xã Tam Thăng
0905951838
0510. 3888987

2 Hưng Nguyễn Tấn Hưng Phó Bí thư
Xã Tam Thăng
01222494498


3 Nho Lê Đình Nho PCT. HĐND
Xã Tam Thăng
0935040151


4 Phong Châu Thanh Phong Chủ tịch UBND
Xã Tam Thăng
0973620744
0510. 3852103

5 Thắng Trần Quốc Thắng PCT UBND
Xã Tam Thăng
0983015844


6 Đáng Lê Quang Đáng PCT UBND
Xã Tam Thăng
0911381213


7 Thạnh Nguyễn Thị Thạnh CT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
01223728356
0510. 3888699

8 Huy Ngô Minh Huy PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
0976888687


9 Năm Phan Văn Năm PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
01208017386


10 Minh Nguyễn Đình Minh Trưởng Công an
Xã Tam Thăng
0985861877
0510. 3888903

11 Sửu Phan Khắc Sửu Xã đội trưởng
Xã Tam Thăng
0375355288


12 Quốc Trình Công Quốc Văn phòng
Xã Tam Thăng
0935512382
0235.3852103

congquoctt@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)