Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Xã Tam Phú

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Lương Nguyễn Văn Lương Bí thư - CT HĐND
Xã Tam Phú
0905342755
0510. 2211013

2 Vương Nguyễn Đức Vương Phó BT- CT UBND
Xã Tam Phú
0905439160
0510. 2210662

ducvuongtp@gmail.com
3 Tú Đỗ Văn Tú PCT HĐND
Xã Tam Phú
0932533278


4 Thảo Trần Văn Thảo PCT UBND
Xã Tam Phú
0905309143
0510. 2210663

5 Cư Nguyễn Quang Cư PCT UBND
Xã Tam Phú
0932485525
0510. 3888044

cutamphu@gmail.com
6 Phòng Phạm Văn Phòng CT UBMTTQVN
Xã Tam Phú
0904621419


7 Kiêm Trương Văn Kiêm PCT UBMTTQVN
Xã Tam Phú
0934828434
0510. 3888005

truongvankiemmttp@gmail.com
8 Quốc Nguyễn Anh Quốc Trưởng Công an
Xã Tam Phú
0966501773
0235.3888077

9 Tuyền Võ Văn Tuyền Xã đội phó
Xã Tam Phú
0905514519
0510. 3888055

10 Vận Nguyễn Văn Vận Văn phòng
Xã Tam Phú
0978720029
0510. 3888066
0510. 3888066

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)