Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Xã Tam Ngọc

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Nhơn Nguyễn Nhơn Bí thư - CT HĐND
Xã Tam Ngọc
0914167467
0510. 3844023

2 Cường Cao Văn Cường Phó Bí thư
Xã Tam Ngọc
0904912447
0510. 3844023

3 Hồng Nguyễn Thanh Hồng PCT HĐND
Xã Tam Ngọc
01652662933


4 Quang Nguyễn Quang Chủ tịch UBND
Xã Tam Ngọc
0934804392
0510. 3852080

5 Yên Nguyễn Thanh Yên PCT UBND
Xã Tam Ngọc
0935140676


6 Lan Nguyễn Thị Lan CT UBMTTQVN
Xã Tam Ngọc
0935071538
0510. 3844021

7 Duy Đào Đình Duy Trưởng Công an
Xã Tam Ngọc
0905968177
0510. 3601727

8 Ẩn Nguyễn Văn Ẩn Xã đội trưởng
Xã Tam Ngọc
0935580626
0510. 3506100

9 Vân Nguyễn Vân Văn phòng
Xã Tam Ngọc
01666461039
0510. 3844022

tiensitn1983@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)