Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Xã Tam Ngọc

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Cường Cao Văn Cường Bí thư
Xã Tam Ngọc
0949856644
0235.3844023

2 Phó Bí thư
Xã Tam Ngọc3 Hồng Nguyễn Thanh Hồng PCT HĐND
Xã Tam Ngọc
01652662933
0235.3506069

4 Yên Nguyễn Thanh Yên Chủ tịch UBND
Xã Tam Ngọc
0935700727


yenvinhcv@gmail.com
5 Phương Nguyễn Văn Phương PCT UBND
Xã Tam Ngọc
0935230049


vanphuongtp82@gmail.com
6 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh CT UBMTTQVN
Xã Tam Ngọc
0906507157


mattrantamngoc@gmail.com
7 Diễm Nguyễn Hồ Vân Diễm PCT UBMTTQVN
Xã Tam Ngọc
0944484125


8 Quang Lê Viết Quang Trưởng Công an
Xã Tam Ngọc
0914146099


quangtamngoc@gmail.com
9 Ẩn Nguyễn Văn Ẩn Xã đội trưởng
Xã Tam Ngọc
0935580626
0510. 3506100

anxadoi@gmail.com
10 Thái Nguyễn Văn Thái Văn phòng
Xã Tam Ngọc
0981535665
0235.3844022

nguyenvant232@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)