Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường Trường Xuân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Hưng Nguyễn Văn Hưng Bí thư-CT HĐND
Phường Trường Xuân
0935561231
0235.3841113

danguytruongxuan@gmail.com
2 Tuân Nguyễn Tuân PBT- Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0905317093
0235.3841113

tuannguyen1003@gmail.com
3 Lâm Mai Hữu Lâm PCT HĐND
Phường Trường Xuân
0905628341
0235.3841113

4 Phú Dương Văn Phú Phó Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0932290481


5 Thanh Ngô Đức Thanh CT UBMTTQVN
Phường Trường Xuân
0983900334
0510. 6283879

6 Hà Dương Thị Thu Hà PCT UBMTTQVN
Phường Trường Xuân
0966640949
0235.6283879

thuvang.29@gmail.com
7 Quân Lưu Văn Quân Trưởng Công an
Phường Trường Xuân
0935777465
0235.3851696

8 Trung Thái Văn Trung Phường đội trưởng
Phường Trường Xuân
0383406625
0235.2221576

trungmeoden@gmail.com
9 Hậu Trần Trung Hậu Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0901937789
0235.3851014

trantrunghau1978@gmail.com
10 Dung Nguyễn Thị Thu Dung Văn phòng
Phường Trường Xuân
0983641024
0235.3851014

thudungnguyen86@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)