Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường Trường Xuân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Chí Dương Văn Chí Bí thư-CT HĐND
Phường Trường Xuân
0905221375
0510. 3841113

2 Hưng Nguyễn Văn Hưng PBT- Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0935561231
0510. 3841113

3 Trưởng Phạm Trưởng PCT HĐND
Phường Trường Xuân
01254512079
0510. 3841113

4 Tâm Đinh Tâm Phó Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0934941772
0510. 2210344

5 Lâm Mai Hữu Lâm Phó Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0905628341
0510. 3851014

6 Thanh Ngô Đức Thanh CT UBMTTQVN
Phường Trường Xuân
01687455698
0510. 6283879

7 Hà Dương Thị Thu Hà PCT UBMTTQVN
Phường Trường Xuân
01678794914


8 Chúc Huỳnh Văn Chúc Trưởng Công an
Phường Trường Xuân
0913406378
0510. 3851696

9 Trung Thái Văn Trung Phường đội trưởng
Phường Trường Xuân
01202641018
0510. 2221576

10 Phú Dương Văn Phú Văn phòng
Phường Trường Xuân
0983529481
0510. 3851014

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)