Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường Tân Thạnh

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Đức Phạm Hoàng Đức Bí thư
Phường Tân Thạnh
0905494171


phamhoangduc@gmail.com
2 Khoa Mai Tấn Khoa PBT-CT HĐND
Phường Tân Thạnh
01222599355
0510.2210409

3 Lịch Huỳnh Tấn Lịch PCT HĐND
Phường Tân Thạnh
0905851787
0235.3812413

huynhtanlich@gmail.com
4 Cảnh Huỳnh Minh Cảnh Chủ tịch UBND
Phường Tân Thạnh
0935439845


5 PCT UBND
Phường Tân Thạnh6 Ngọc Phan Văn Ngọc PCT UBND
Phường Tân Thạnh
0935947935
0235.3812413

zicfan@gmail.com
7 Hải Huỳnh Văn Hải CT UBMTTQVN
Phường Tân Thạnh
0935635139


8 Đông Nguyễn Trà Đông PCT UBMTTQVN
Phường Tân Thạnh
0932558471


9 Học Phạm Văn Học Trưởng Công an
Phường Tân Thạnh
0905135094


10 Lĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh Phường đội trưởng
Phường Tân Thạnh
0905432450


11 Cường Mai Tấn Cường Văn phòng
Phường Tân Thạnh
01675133147
0235.3812413

tancuong84@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)