Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường Phước Hòa

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Minh Hồ Thanh Minh Bí thư- CT HĐND
Phường Phước Hòa
0914049426
0510. 3820080

2 Thủy Trịnh Thị Ngọc Thủy Phó Bí thư
Phường Phước Hòa
0905122863
0510.3820080

3 Thùy Nguyễn Thị Hương Thùy PCT HĐND
Phường Phước Hòa
0905468917


nguyenhuongthuy2011@gmail.com
4 Ba Nguyễn Ba Chủ tịch UBND
Phường Phước Hòa
0905810250
0510.3851231

banguyentk@yahoo.com.vn
5 Sửu Trần Đình Sửu PCT UBND
Phường Phước Hòa
0905283346


6 Thành Lê Đình Thành PCT UBND
Phường Phước Hòa
0914430038


7 Tuấn Trần Anh Tuấn CT UBMTTQVN
Phường Phước Hòa
0905341265
0510.3820656

8 Hà Đặng Thị Ngọc Hà PCT UBMTTQVN
Phường Phước Hòa
0984524014


© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)