Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường Hòa Thuận

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Sơn Nguyễn Trường Sơn Bí thư
Phường Hòa Thuận
0914097333


sonubnd_tamky@yahoo.com
2 Tiền Trần Minh Tiền Phó Bí thư
Phường Hòa Thuận
01213577027
0235.2221005

tranminhtienht3@gmai.com
3 An Nguyễn Văn An Chủ tịch HĐND
Phường Hòa Thuận
0982105559


vananhoathuan@gmail.com
4 Yến Huỳnh Thị Mỹ Yến PCT HĐND
Phường Hòa Thuận
0935547727


tuananhht67@gmail.com
5 Tuấn Dương Văn Tuấn Chủ tịch UBND
Phường Hòa Thuận
0905285611


duongtuanqldt400@gmail.com
6 Hà Trần Kim Hà PCT UBND
Phường Hòa Thuận
0902190580 0911190580


haubndhoathuan@gmail.com
7 Trọng Bùi Minh Trọng CT UBMTTQVN
Phường Hòa Thuận
09140475016


minhtronght@gmai.com
8 Hiền Trần Thị Thùy Hiền PCT UBMTTQVN
Phường Hòa Thuận
0935043813


thuyhienpn@gmail.com
9 Tiến Nguyễn Minh Tiến Trưởng Công an
Phường Hòa Thuận
01234243239
0235.3845007

10 Phương Phạm Hoàng Phương Phường đội trưởng
Phường Hòa Thuận
0978718859
0235.3845438

haphuongdoi@gmail.com
11 Vương Trần Thị Vương Văn phòng
Phường Hòa Thuận
0905101557
0235.3811892

vptkhoathuan@gmail.com
12 Diệu Nguyễn Đình Diệu PCT UBND
Phường Hòa Thuận
0905508112


dinhdieuhoathuan@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)