Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường Hòa Thuận

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Sơn Nguyễn Trường Sơn Bí thư
Phường Hòa Thuận
0914097333


sonubnd_tamky@yahoo.com
2 Tiền Trần Minh Tiền Phó Bí thư
Phường Hòa Thuận
01213577027
0235.2221005

tranminhtienht3@gmai.com
3 An Nguyễn Văn An Chủ tịch HĐND
Phường Hòa Thuận
0982105559


vananhoathuan@gmail.com
4 Cúc Phạm Văn Cúc PCT HĐND
Phường Hòa Thuận
0905684439


5 Trọng Bùi Minh Trọng PCT HĐND
Phường Hòa Thuận
0914047516


minhtronght@gmail.com
6 Thọ Mai Xuân Thọ Chủ tịch UBND
Phường Hòa Thuận
0935474565


hoathuan099@gmail.com
7 An Nguyễn Ngọc An PCT UBND
Phường Hòa Thuận
0982105559


vananhoathuan@gmail.com
8 Hùng Võ Ngọc Hùng CT UBMTTQVN
Phường Hòa Thuận
0905472030


ngochunght01@gmail.com
9 Hưng Nguyễn Thành Hưng PCT UBMTTQVN
Phường Hòa Thuận
0935479558


10 Tiến Nguyễn Minh Tiến Trưởng Công an
Phường Hòa Thuận
01234243239
0235.3845007

11 Phương Phạm Hoàng Phương Phường đội trưởng
Phường Hòa Thuận
0978718859
0235.3845438

haphuongdoi@gmail.com
12 Vương Trần Thị Vương Văn phòng
Phường Hòa Thuận
0905101557
0235.3811892

vptkhoathuan@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)