Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường Hòa Hương

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Thông Trần Thông Bí thư – CT. HĐND
Phường Hòa Hương
0903511468
0510. 3830553

2 Tuyến Lê Hồng Tuyến Chủ tịch UBND
Phường Hòa Hương
01266634468
0510.2221117

hongtuyen1963@yahoo.com.vn
3 Nhanh Trần Tiến Nhanh PCT HĐND
Phường Hòa Hương
01686769223
0510.3830181

4 Thành Trương Công Thành PCT UBND
Phường Hòa Hương
0905030351
0510.3859022

congthanhmap@gmail.com
5 Sơn Hồ Minh Sơn PCT UBND
Phường Hòa Hương
0905703407
0510.2246909

minhsonvhxh@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)