Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường Hòa Hương

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Thông Trần Thông Bí thư – CT. HĐND
Phường Hòa Hương
0903511468
0510. 3830553

tranthong1966@gmail.com
2 Tuyến Lê Hồng Tuyến Phó Bí thư - Chủ tịch UBND
Phường Hòa Hương
0905666382


lehongtuyen2001@gmail.com
3 PCT HĐND
Phường Hòa Hương4 Sơn Hồ Minh Sơn PCT UBND
Phường Hòa Hương
0905703407
0235.3859022

minhsonvhxh@gmail.com
5 Ân Nguyễn Quang Ân CT UBMTTQVN
Phường Hòa Hương
0937138454
0235.3830518

ubmttqhh@gmail.com
6 Lành Dương Minh Lành Phó Trưởng Công an
Phường Hòa Hương
0905312129


7 Tuân Nguyễn Đình Tuân Phường đội trưởng
Phường Hòa Hương
0399439517
0235.6251369

8 Minh Trần Nguyễn Hồng Minh Văn phòng
Phường Hòa Hương
0906444098

0235.3859022
hoanglongvpub@yahoo.com.vn
9 Nhanh Trần Tiến Nhanh PCT UBMTTQVN
Phường Hòa Hương
0386769223
0235.3830518

tiennhanh1975@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)