Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường An Xuân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Đào Nguyễn Ngọc Đào Bí thư - CT HĐND
Phường An Xuân
0905258785


daongocqn@gmail.com
2 Hằng Bùi Thị Hằng Phó Bí thư
Phường An Xuân
0983824214
0235.3824855

buithihangax@gmail.com
3 Phúc Nguyễn Minh Phúc Phó CT HĐND
Phường An Xuân4 Đường Võ Văn Đường CT UBND
Phường An Xuân
0932483457
0235.3824798

voduong.ax@gmail.com
5 PCT UBND
Phường An Xuân6 Thông Nguyễn Văn Thông PCT UBND
Phường An Xuân
0905541695


tuphapthong@gmail.com
7 Hùng Phan Tấn Hùng CT UBMTTQVN
Phường An Xuân
0905342183


mattranpanxuan@gmail.com
8 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh PCT UBMTTQVN
Phường An Xuân
01227319576


9 Hội Châu Văn Hội Trưởng Công an
Phường An Xuân
0983242763


10 Thọ Đỗ Xuân Thọ Phường đội trưởng
Phường An Xuân
01678909211
0235.6255099

thophuong211@gmail.com
11 Uyên Nguyễn Thị Tố Uyên Văn phòng
Phường An Xuân
0935499934
0235.3851287

vanphonganxuan@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)