Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường An Sơn

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Long Lê Xuân Long Bí thư - CT HĐND
Phường An Sơn
0935300258
0510. 3858132

2 Dũng Nguyễn Ngọc Dũng P. Bí thư
Phường An Sơn
0982834103


ngocdunganson81@gmail.com
3 Mẫn Nguyễn Văn Mẫn PCT HĐND
Phường An Sơn
0903525610


nguyenmananson65@gmail.com
4 Pha Nguyễn Thọ Pha Chủ tịch UBND
Phường An Sơn
0903773913
0235.6551851

nguyenthopha@gmail.com
5 Quốc Nguyễn Quốc PCT UBND
Phường An Sơn
01677007545
0235.2221917

6 Ngọc Đoàn Văn Ngọc PCT UBND
Phường An Sơn
0935324157
0510.3858131

7 Sang Phạm Bá Sang CT UBMTTQVN
Phường An Sơn
0902300639


ubmtansontk.qn@gmail.com
8 Anh Trương Thị Kim Anh PCT UBMTTQVN
Phường An Sơn
0975360175


9 Long Nguyễn Trường Long Trưởng Công an
Phường An Sơn
0905203969 - 0917623445
0235.3851108

truonglongcatk@gmail.com
10 Tân Nguyễn Khắc Tân Phường đội trưởng
Phường An Sơn
0905985592
0235.3851351

11 Trân Nguyễn Thị Quỳnh Trân Văn phòng
Phường An Sơn
0905628980


tranquynh999@gmail.com
12 Tâm Nguyễn Thanh Tâm Phó Trưởng Công an
Phường An Sơn
0909663970
0235.3851108

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)