Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường An Sơn

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Long Lê Xuân Long Bí thư - CT HĐND
Phường An Sơn
0935300258
0510. 3858132

2 Dũng Nguyễn Ngọc Dũng P. Bí thư
Phường An Sơn
0982834103
0510. 2221905

3 Quốc Nguyễn Quốc PCT HĐND
Phường An Sơn
01677007545
0510.2221917

4 Ân Nguyễn Duy Ân Chủ tịch UBND
Phường An Sơn
0903580097
0510.3834602

taichinhtamky@gmail.com
5 Pha Nguyễn Thọ Pha PCT UBND
Phường An Sơn
0903773913


6 Ngọc Đoàn Văn Ngọc PCT UBND
Phường An Sơn
0935324157
0510.3858131

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)