Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường An Phú

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Chuyển Nguyễn Ngọc Chuyển Bí thư- CT HĐND
Phường An Phú
0983819252
0510. 3859013

chuyenbtanphu@gmail.com
2 Trí Nguyễn Văn Trí Phó Bí thư - CT. UBND
Phường An Phú
0914781609
0235.6519169

trianphu@gmail.com
3 Cương Nguyễn Thành Cương PCT HĐND
Phường An Phú
0905596205


cuongqsanphu@gmail.com
4 Khôi Trương Thanh Khôi PCT UBND
Phường An Phú
0983622620
0510. 3858786

5 Lệ Nguyễn Thành Lệ PCT UBND
Phường An Phú
01694120781
0235.3858786

lepctanphu@gmail.com
6 Hải Lê Minh Hải CT UBMTTQVN
Phường An Phú
0972185615


haimtanphu@gmail.com
7 PCT UBMTTQVN
Phường An Phú8 Dũng Phạm Tiến Dũng Trưởng Công an
Phường An Phú
0905090886
0235.3888026

tiendungpham1976@gmail.com
9 Huy Trần Quốc Huy P.Trưởng công an
Phường An Phú
0987443479
0235.3888026

10 Nga Hoàng Văn Nga Phường đội trưởng
Phường An Phú
0902356068
0235.3819088

hoangvnga@gmail.com
11 Gái Lương Thị Gái Văn phòng
Phường An Phú
0397042018
0235.3858786

gaivpanphu@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)