Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường An Mỹ

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Thắng Nguyễn Quyết Thắng Bí thư - CT HĐND
Phường An Mỹ
0989073087
0510. 6272028

2 Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền PBT
Phường An Mỹ
0905248559
0510. 6272028

3 Phương Nguyễn Khắc Phương PCT HĐND
Phường An Mỹ
0905504872
0510. 2211385

4 Hải Trương Ngọc Hải Chủ tịch UBND
Phường An Mỹ
0914081788
0510. 3828867

5 Nhất Thái Hùng Nhất PCT UBND
Phường An Mỹ
0905858060
0510. 2211384

6 Quý Trịnh Lương Quý PCT UBND
Phường An Mỹ
0987570835
0510. 6252012

7 Tuấn Phan Châu Tuấn CT UBMTTQVN
Phường An Mỹ
0905741544
0510. 6545692

8 Linh Bùi Thị Mỹ Linh PCT UBMTTQVN
Phường An Mỹ
0905729292


9 Tuấn Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng Công an
Phường An Mỹ
0914097036
0510. 3852075

10 Thịnh Nguyễn Văn Thịnh Phường đội trưởng
Phường An Mỹ
0932538687
0510. 2220901

11 An Lương Thị Lâm An Văn phòng
Phường An Mỹ
0935545166
0510. 3851350

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)