Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Di tích lịch sử

Sơ lược các Di tích- Danh lam- Thắng cảnh Tp. Tam Kỳ.
Tam Kỳ thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam có diện tích đất tự nhiên 9263km với tổng dân số 122.612 người. Về đơn vị hành chính có: 13 xã, phường trong đó 09 phường và 04 xã là: phường An Phú, Phước Hoà, An Sơn, Hoà Hương, An Mỹ, Tân Thạnh, Hoà Thuận, Trường Xuân và An Xuân; 04 xã: Tam Thăng, Tam Phú, Tam Thanh và Tam Ngọc. Trên địa bàn thành phố Tam Kỳ hiện có 16 di tích cấp tỉnh theo quyết định số 435/QĐ-UB ngày 15/02/2005, 4264/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 và quyết định số: 2024/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của...
Văn Thánh - Khổng Miếu di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia
Văn Thánh - Khổng Miếu là một phần quần thể kiến trúc lịch sử văn hóa nghệ thuật độc đáo, hội tụ đầy đủ những nét truyền thống văn hóa dân gian, dân tộc. Nội dung giới thiệu về Văn thành Khổng miếu:
Địa đạo Kỳ Anh- dấu ấn lịch sử của thời kỳ chống Mỹ
Địa đạo Kỳ Anh là dấu ấn lịch sử của thời kỳ đấu tranh chống Mỹ cứu nước, nó thể hiện ý chí quyết tâm và tinh thần sáng tạo, vì độc lập tự do, vì sự sống còn của quê hương của Đảng bộ, quân và dân Kỳ Anh. Toàn văn nội dung giới thiệu về địa đạo Kỳ Anh do Trung tâm Văn hoá thành phố biên soạn:

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)