Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bản


Liên kết website

Công trình phúc lợi

THỦ TỤC DI CHUYỂN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
<p style="text-align: center;"><strong>THỦ TỤC DI CHUYỂN V&Agrave; TIẾP NHẬN HỒ SƠ NGƯỜI C&Oacute; C&Ocirc;NG VỚI C&Aacute;CH MẠNG</strong></p> <p>Căn cứ theo Nghị định số 54/2006/NĐ - CP ng&agrave;y 26/5/2006 của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Th&ocirc;ng tư hướng dẫn số 07/2006/TT - BLĐTBXH ng&agrave;y 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hộiRead More</p> <p>Hồ sơ người c&oacute;...
Thủ tục Chuyển đổi đối tượng đang nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTBXH về gia đình hoặc nhà xã hội
Thủ tục Chuyển đổi đối tượng đang nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTBXH về gia đình hoặc nhà xã hội
Lĩnh vực :    Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Đơn vị thực hiện :    Sở Lao động TBXH
Cơ sở pháp lý :  

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)