Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bản


Liên kết website

Các văn bản của UBND TP

STTTên Thủ tục
1 Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế GTGT
Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế GTGT
2 Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2015
Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2015
3 Công văn số 150/CCT-TTHT ngày 04/5/2015 của Chi cục Thuế Tam Kỳ
Về việc Nộp thuế điện tử
4 Công khai thuế hộ kinh doanh 2015
Công khai thuế hộ kinh doanh 2015
5 Một số điểm mới của Thông tư số 45/2013/TT-BTC
Ngày 25/04/2013, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013 thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009
6 Công văn số 540/CCT-TTHT về khai thuế qua mạng điện tử
Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có công văn số 540/CCT-TTHT ngày 04/9/2014 về việc khai thuế qua mạng điện tử. Đính kèm các công văn liên quan
7 Thông báo thay đổi ngân hàng phối hợp thu ngân sách
Thông báo số 3332/TB-CCT ngày 15/7/2014 về việc thay đổi ngân hàng phối hợp thu ngân sách
8 Một số điểm mới của Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Một số điểm mới của Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2014

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)