Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bản


Liên kết website

Các văn bản liên quan đến thuế

STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 42 items in 3 pages
1 Thông tư số 152/2015/TTBTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
Thông tư số 152/2015/TTBTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Văn bản giới thiệu nội dung mới của Tổng cục thuế của Thông tư 152. Các văn bản liên quan của UBND tỉnh Quảng Nam
2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung mộ
3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
4 Công văn số 647/UBND-CCT ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam
Về việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử
5 Công văn số 1596/UBND-KTTH ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam
Về việc thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 20/4/2015 của Văn phòng Chính phủ
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 964/TCT-CNTT ngày 20/3/2015 của Tổng cục thuế
Về việc triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử
8 Công văn số 767/TCT-CS của Tổng cục Thuế
Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/3/2015 của Tổng cục Thuế V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.
9 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
10 Luật số 71/2014/QH
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
11 Công văn số 17526 /BTC-TCT ngày 1/12/2014 của Bộ Tài chính
Công văn số 17526 /BTC-TCT ngày 1/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
12 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
13 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
14 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp.
15 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.
16 Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính
Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
17 Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài Chính
Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.
18 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế
19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
20 Thông tư số 141/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính
Thông tư số 141/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế gia trị gia tăng.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)