Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bản


Liên kết website

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 41 items in 3 pages
DSUC 25/04/2016 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI
278/VPHĐBCQG-PL 16/04/2016 Công văn về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử tổ chức bầu cử
33/CV-UBBC 08/04/2016 Công văn về việc tổ chức cho người bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền bầu cử
73-CV/BTGTW 14/03/2016 Công văn về việc đính chính khẩu hiệu số 4 tại Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền bầu cử
DS 11/03/2016 Thay đổi danh sách đoàn kiểm tra kèm theo Kế hoạch 12/KH-UBBC
12/KH-UBBC 11/03/2016 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
973/UBND-NC 11/03/2016 Công văn về việc quy định màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
897/QĐ-UBND ......921/QĐ-UBND 10/03/2016 Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam
81/HD-BTĐKT 08/03/2016 Hướng dẫn về thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
1054/KH-UBTVQH13 05/03/2016 Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
53/NQ-HĐBCQG 03/03/2016 Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ...
12/QĐ-UBBC 02/03/2016 Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân ...
45/UBND-VP 01/03/2016 Thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm ...
09/QĐ-UBND 01/03/2016 Quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành ...
06/2016/TT-BTC 14/01/2016 Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ...
03/CT-UBND 05/02/2016 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
02/KH-UBBC 05/02/2016 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
01/TB-UBBC 05/02/2016 Thông báo Phân công các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
06/QĐ-UBBC 05/02/2016 Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự - an toàn xã hội phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/QĐ-UBBC 05/02/2016 Quyết định Thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)