Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bản


Liên kết website

Quy trình ISO 9001:2008

STTTên Thủ tục
1 QT GDĐT 06
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ VỀ THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ
2 QT GDĐT 05
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ VỀ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
3 QT GDĐT 04
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC DẠY THÊM, HỌC THÊM ; TIẾP NHẬN, CHUYỂN TRƯỜNG ; VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
4 QT GDĐT 03
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC THCS
5 QT GDĐT 02
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC TIỂU HỌC
6 QT GDĐT 01
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC MẦM NON
7 QT LĐTBXH 02
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ BẢO TRỢ XÃ HỘI
8 QT LĐTBXH 01
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CHÍNH SÁCH – NGƯỜI CÓ CÔNG
9 QT QLĐT 01
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG
10 QT QLĐT 02
QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT; PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN
11 QT TNMT 01
Quy trình giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai
12 QT VHTT 01
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa - Thông tin

Các thủ tục khác

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
No records to display.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)