Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin mới

Tra cứu văn bản


Liên kết website

Đất đai

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
2 Thừa kế tài sản gắn liền với đất
3 Thừa kế quyền sử dụng đất
4 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
5 Chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
6 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
7 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liến với đất
8 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất
9 Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nay có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
10 Cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhoè, rách, hư hỏng
11 Cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho trường hợp thay đổi thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc giảm diện tích thửa đất do sạt lỡ tự nhiên
12 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất được hình thành trong trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành nhiều thửa mà pháp luật cho phép
13 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)