Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đảng - Các ban xây dựng Đảng

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Lúa Nguyễn Văn Lúa Bí Thư Thành uỷ
Đảng - Đoàn thể
0913457020
0235.3851005

nvanlua@yahoo.com
2 Hưng Trần Nam Hưng Phó Bí thư Thành ủy
Đảng - Đoàn thể
0913480404
0510. 3851746

namhungtamky@yahoo.com.vn
3 Trưởng Ban Dân vận
Đảng - Đoàn thể4 Sơn Nguyễn Hồng Sơn Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Thành ủy
Đảng - Đoàn thể
0982409567
0235.6273044

5 Đức Trình Minh Đức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
Đảng - Đoàn thể
0914118889
0235.6271137

ductky@gmail.com
6 Ngọc Lê Hoài Ngọc Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
Đảng - Đoàn thể
0905624625


7 Hội Phan Bá Hội Chánh văn phòng Thành ủy
Đảng - Đoàn thể
0944862898
0235.3810006

bahoikttp@gmail.com

Mặt trận - Đoàn thể

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Thắng Phạm Công Thắng Chủ tịch UBMTTQVN
Mặt trận - Đoàn thể
0905342559
0510.3851603

duongdongvanha@yahoo.com.vn
2 Thanh Trần Thị Kim Thanh P.Chủ tịch UBMTTQVN
Mặt trận - Đoàn thể
0982552465
0235.3811223

3 P.Chủ tịch UBMTTQVN
Mặt trận - Đoàn thể4 Hòa Nguyễn Thị Vũ Hòa UVTT
Mặt trận - Đoàn thể
0982303027
0235.3812861

5 Phượng Nguyễn Thị Hồng Phượng UVTT
Mặt trận - Đoàn thể
0935687942
0235.3812861

6 Văn phòng
Mặt trận - Đoàn thểmattrantamky@yahoo.com.vn - mttqvn@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)