Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đảng - Các ban xây dựng Đảng

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Lúa Nguyễn Văn Lúa Bí Thư Thành uỷ
Đảng - Đoàn thể
0913457020
0510. 3851005

2 Hưng Trần Nam Hưng Phó Bí thư Thành ủy
Đảng - Đoàn thể
0913480404
0510. 3851746

namhungtamky@yahoo.com.vn
3 Hương Đinh Thị Hương Trưởng Ban Dân vận
Đảng - Đoàn thể
0905309138


Mặt trận - Đoàn thể

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Thắng Phạm Công Thắng Chủ tịch UBMTTQVN
Mặt trận - Đoàn thể
0905342559
0510.3851603

duongdongvanha@yahoo.com.vn
2 Thanh Trần Thị Kim Thanh P.Chủ tịch UBMTTQVN
Mặt trận - Đoàn thể
0982552465
0510.3812861

3 Vinh Trần Tiến Vinh P.Chủ tịch UBMTTQVN
Mặt trận - Đoàn thể
0935418307


trantienvinh81@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)