Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hội đồng nhân dân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Ân Nguyễn Duy Ân PCT HĐND thành phố
Hội đồng nhân dân
0903580097
0235.3851443

taichinhtamky@gmail.com
2 Hoa Đặng Thị Phú Hoa PCT HĐND thành phố
Hội đồng nhân dân
0942010262
0235.3829549

phuhoa1970@yahoo.com.vn
3 Khôi Trương Thanh Khôi Phó Trưởng Ban Pháp chế HDND thành phố
Hội đồng nhân dân
0983622620


4 Bình Phan Thị Cẩm Bình Phó ban KT – XH
Hội đồng nhân dân
0905729557
0235.2478300

binhphan1981@gmail.com

Ủy ban nhân dân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Ảnh Bùi Ngọc Ảnh Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0983127515
0235.3851746

ngocanhtnmt@yahoo.com
2 Nam Nguyễn Minh Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0914561177
0235.3602555

minhnam1177@gmail.com
3 Lai Nguyễn Hồng Lai Phó Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0935753111
0510.3851086

tamkycity243@gmail.com

Văn phòng HĐND - UBND

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Dương Lê Ngọc Dương Chánh văn phòng
Văn phòng HĐND - UBND
0905112822 0979335311
0510.6528469

lengocduong82@gmail.com
2 Phòng Tổng hợp
Văn phòng HĐND - UBND

0235.3851457 - 0235.3810986

3 Văn thư / Fax
Văn phòng HĐND - UBND

0235.3851402

4 Kế toán
Văn phòng HĐND - UBND

0235.2210504

5 Bảo vệ
Văn phòng HĐND - UBND

0235.2470609

6 Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ
Văn phòng HĐND - UBND

0235.3810404

7 Hội trường UBND thành phố
Văn phòng HĐND - UBND

0235.3812191

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)