Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hội đồng nhân dân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1  Lúa Nguyễn Văn Lúa Chủ tịch HĐND
Hội đồng nhân dân
0913457020


2 Ân Nguyễn Duy Ân PCT HĐND thành phố
Hội đồng nhân dân
0903580097


3  Hoa Đặng Thị Phú Hoa PCT HĐND thành phố
Hội đồng nhân dân
0942010262
0510 3829549

Ủy ban nhân dân

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Tuấn Văn Anh Tuấn Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0903589323
0510 3601777

tuanktn2008@yahoo.com
2  Ảnh Bùi Ngọc Ảnh Phó Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0983127515
0510. 3851086

ngocanhtnmt@yahoo.com
3 Nam Nguyễn Minh Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0914561177


4 Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0914065518


Văn phòng HĐND - UBND

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
1 Lai Nguyễn Hồng Lai Chánh văn phòng
Văn phòng HĐND - UBND
0935753111
0510.3851086

tamkycity243@gmail.com
2 Việt Nguyễn Thanh Việt Phó Chánh văn phòng
Văn phòng HĐND - UBND
0904338101
0510.3852364

viettk179@gmail.com
3 Mẫn Phạm Thế Mẫn Phó Chánh văn phòng
Văn phòng HĐND - UBND
0905356263
0510.3810403

phamtheman2002@gmail.com
4 Dương Lê Ngọc Dương Phó Chánh văn phòng
Văn phòng HĐND - UBND
0905112822 0979335311
0510.6528469

lengocduong82@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)