Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông tin văn bản

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngường việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
Nhằm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngường việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Kỷ niệm 110 năm Phủ lỵ Tam Kỳ, 10 năm thành lập thành phố, công bố Quyết định đô thị loại II, đón nhận Huân chương Độc lập hạng III
Các văn bản, nội dung liên quan đến chương trình kỷ niệm 10 năm Phủ lỵ Tam Kỳ (1906-2016), 10 năm thành lập thành phố (2006-2016), công bố Quyết định đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam và đón nhân Huân chương Độc lập hạng III.
Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ
Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Về Chính phủ điện tử.
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
Thông tư số 27/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn
Thông tư số 27/2015/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2015 của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dướng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biễu diễn.
Thông tư Liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
Thông tư Liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sứa khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.
Thông tư số 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)