Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đơn vị sự nghiệp

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Trinh Nguyễn Thị Trinh Trưởng ban
Ban quản lý Chợ
0905147059
0510.3851423

nguyenthitrinhtk@gmail.com
2 Duyên Nguyễn Văn Duyên Phó trưởng ban
Ban quản lý Chợ
01266635613


3 Nga Vũ Thị Thanh Nga Phó trưởng ban
Ban quản lý Chợ
0905517207
0510.3851423

thanhngabqlc@gmail.com
4 Ngân Chu Quang Ngân Giám đốc
TT Phát triển các Khu, Cụm CN - TM - DV
0905055719
0235.3822777

hoanhat69@gmail.com
5 Đức Trần Đình Đức Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0914781781
0510.3810764

hoanhat69@gmail.com
6 Chính Lê Quang Chính Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0913430657
0510.3838027

7 Tâm Lê Văn Tâm Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0905975133
0510.3829605

8 Trai Nguyễn Ngọc Trai Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển quỹ đất
0903547438
0235.3810764

9 Tuấn Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc
BQL dự án Đầu tư và XD
0913477038


10 Đáng Lê Quang Đáng Phó Giám đốc
BQL dự án Đầu tư và XD
0914116640


dangvo2010@gmail.com
11 Toản Nguyễn Đình Toản Giám đốc
BQL các Công trình công cộng
0914010898
0510.3820755

12 Hào Bùi Quốc Hào Phó giám dốc
BQL các Công trình công cộng
0903532539
0510.3815155

13 Tích Phạm Duy Tích Phó Giám đốc
BQL dự án Đầu tư và XD
0905036111
0510.3820217

14 Long Võ Thanh Long Phó Giám đốc
TT Phát triển các Khu, Cụm CN - TM - DV
0903506106
0510.2470918

vothanhlong2010@gmail.com
15 Đắc Nguyễn Hữu Đắc Giám đốc
Nhà Văn hóa thiếu nhi
0914228469
0510.6528469

16 Việt Nguyễn Thanh Việt Phó Giám đốc
BQL dự án Đầu tư và XD
0904338101


viettk179@gmail.com
17 Thiên Võ Văn Thiên Phó Giám đốc
Trung tâm văn hóa thể thao18 Kế toán
Trung tâm văn hóa thể thao19 Nhựt Nguyễn Thế Nhựt Tổng hợp
Trung tâm văn hóa thể thao20 Toản Nguyễn Đình Toản Giám đốc
Công ty CP dịch vụ đô thị công ích Tam Kỳ
0914010898
0235.3820755

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)