Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phòng-Ban chuyên môn

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page:of 3 GoPage size:
41 Tổng hợp
Phòng Y tế

0235.3813339

phongytetkqn@gmail.com
42 Thành Nguyễn Huy Thành Phó trưởng phòng
Phòng Kinh tế43 Tổng hợp
Phòng Kinh tế

0235.3859308

44 Phòng chống lụt bão/ Fax
Phòng Kinh tế

0235.3859308

45 Phú Lê Ngọc Phú Phó trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0989225343
0235.6251912

46 Tổng hợp
Phòng Tài nguyên - MT

0235.6251912

47 Văn phòng
Phòng Tài nguyên - MT

0235.6251912

48 Tổng hợp
Phòng Tài chính - Kế hoạch

0235.3852382

49 Văn thư
Phòng Tài chính - Kế hoạch

0235.3888068

50 Vương Ngô Xuân Vương Văn phòng
Phòng Lao động TB&XH
01662597293
0235.3851455

51 Vũ Nguyễn Thanh Vũ Kế toán
Thanh tra thành phố
0932474254
0235.3810268

52 Hoa Phạm Thị Hoa Phó trưởng phòng
Phòng Tư pháp
0905641477
0235.3810268

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)