Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phòng-Ban chuyên môn

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page:of 3 GoPage size:
1 Vĩnh Lê Tấn Vĩnh Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0986800536


letanvinhnv@gmail.com
2 Hiếu Lê Thị Hiếu Phó trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0935810809
05106523406

tamky.noivu@gmail.com
3 Công Bùi Tấn Công Phó trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0901971972
0235.829845

congnvtamky@gmail.com
4 Nhã Bùi Tấn Nhã Phó trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0985682717
0510.3851128

nhapgdtkqn@gmail.com
5 Hiền Nguyễn Thị Tâm Hiền Phó trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0935637280
0510.3828504

tamhien1976@gmail.com
6 Chính Nguyễn Đức Chính Đội trưởng
Đội Quy tắc đô thị
0914219427
0510.3820233

7 Đắc Nguyễn Hữu Đắc Trưởng phòng
Phòng Văn hóa thông tin
0914228469
0235.3825668

huudactk@yahoo.com.vn
8 Lan Đặng Tuyết Lan Phó trưởng phòng
Phòng Văn hóa thông tin
0935931168
0510.3851208

danglantt@gmail.com
9 Đà Ngô Đà Trưởng phòng
Phòng Y tế
0983054253
0510.3813338

bsngoda@gmail.com
10 Chí Dương Văn Chí Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0968024567
0235.3812089

vanchitx@gmail.com
11 Cường Nguyễn Ngọc Cường Phó trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0905621852
0510.6251912

12 Trung Đinh Hữu Trung Phó trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0914152718
0510.6289389

13 Tấn Phan Như Tấn Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0905290799
0510.3829868
0510.3829868
nhutanphan@gmail.com
14 Đào Trần Thị Bích Đào Phó trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0949545656


15 Xuân Nguyễn Thị Tuyết Xuân Phó trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0905764406
05810.3851633

tctkxuan@gmail.com
16 Lệnh Nguyễn Văn Lệnh Trưởng phòng
Phòng Quản lý đô thị
0913481234
0510.3812477

17 Dương Trần Thanh Dương Phó trưởng phòng
Phòng Quản lý đô thị
0905356767


tranduongtk@gmail.com
18 Ba Nguyễn Ba Trưởng phòng
Phòng Lao động TB&XH
0905810250
0235.2470384

nguyenbatk@gmail.com
19 Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng
Phòng Lao động TB&XH
0905248559
0235.3812653

hienlaodongtk@gmail.com
20 Đào Nguyễn Thị Đào Phó trưởng phòng
Phòng Lao động TB&XH
0905973419
0510.2470383

lamdao195@yahoo.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)