Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phòng-Ban chuyên môn

Thanh tra
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 10 GoPage size:
1 Tuấn Văn Anh Tuấn Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0903589323
0510 3601777

tuanktn2008@yahoo.com
2  Lúa Nguyễn Văn Lúa Chủ tịch HĐND
Hội đồng nhân dân
0913457020


3 Ân Nguyễn Duy Ân PCT HĐND thành phố
Hội đồng nhân dân
0903580097


4 Lúa Nguyễn Văn Lúa Bí Thư Thành uỷ
Đảng - Đoàn thể
0913457020
0510. 3851005

5  Hoa Đặng Thị Phú Hoa PCT HĐND thành phố
Hội đồng nhân dân
0942010262
0510 3829549

6  Ảnh Bùi Ngọc Ảnh Phó Chủ tịch UBND thành phố
Ủy ban nhân dân
0983127515
0510. 3851086

ngocanhtnmt@yahoo.com
7 Hưng Trần Nam Hưng Phó Bí thư Thành ủy
Đảng - Đoàn thể
0913480404
0510. 3851746

namhungtamky@yahoo.com.vn
8 Hương Đinh Thị Hương Trưởng Ban Dân vận
Đảng - Đoàn thể
0905309138


9 Cảnh Châu Ngọc Cảnh Bí thư -Chủ tịch HĐND
Xã Tam Thăng
0905951838
0510. 3888987

10 Hưng Nguyễn Tấn Hưng Phó Bí thư
Xã Tam Thăng
01222494498


11 Phong Châu Thanh Phong Chủ tịch UBND
Xã Tam Thăng
0973620744
0510. 3852103

12 Thắng Trần Quốc Thắng PCT UBND
Xã Tam Thăng
0983015844


13 Nho Lê Đình Nho PCT UBND
Xã Tam Thăng
01966392026
0510. 3888699

14 Thạnh Nguyễn Thị Thạnh CT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
01223728356
0510. 3888699

15 Vinh Phạm Thành Vinh PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
01659869410


16 Năm Phan Văn Năm PCT UBMTTQVN
Xã Tam Thăng
01208017386


17 Minh Nguyễn Đình Minh Trưởng Công an
Xã Tam Thăng
0985861877
0510. 3888903

18 Bền Châu Ngọc Bền Xã đội trưởng
Xã Tam Thăng
01266761615
0510. 3888459

19 Quốc Trình Công Quốc Văn phòng
Xã Tam Thăng
0935512382
0510. 3852103

ubndtamthang08@gmail.com
20 Dũng Võ Tấn Dũng Bí thư Đảng uỷ
Xã Tam Thanh
0905741921
0510. 3857121

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)