Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phòng-Ban chuyên môn

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page:of 3 GoPage size:
1 Vĩnh Lê Tấn Vĩnh Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0986800536


letanvinhnv@gmail.com
2 Hiếu Lê Thị Hiếu Phó trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0935810809
05106523406

tamky.noivu@gmail.com
3 Công Bùi Tấn Công Phó trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0901971972
0235.829845

congnvtamky@gmail.com
4 Sơn Trần Ngọc Sơn Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0983049517
0235.3811678

trngson@gmail.com
5 Nhã Bùi Tấn Nhã Phó trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0985682717
0510.3851128

nhapgdtkqn@gmail.com
6 Hiền Nguyễn Thị Tâm Hiền Phó trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0935637280
0510.3828504

tamhien1976@gmail.com
7 Chính Nguyễn Đức Chính Đội trưởng
Đội Quy tắc đô thị
0914219427
0510.3820233

8 Hiển Đoàn Văn Hiển Đội phó
Đội Quy tắc đô thị
0904100447
0235. 3820233

9 Dũng Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng phòng
Phòng Văn hóa thông tin
0979717399
0510.3825668

dungnguyenngoctk@gmail.com
10 Lan Đặng Tuyết Lan Phó trưởng phòng
Phòng Văn hóa thông tin
0935931168
0510.3851208

danglantt@gmail.com
11 Đà Ngô Đà Trưởng phòng
Phòng Y tế
0983054253
0510.3813338

bsngoda@gmail.com
12 Cưu Trần Văn Cưu Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0914097434
0510.6250251

13 Cường Nguyễn Ngọc Cường Phó trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0905621852
0510.6251912

14 Trung Đinh Hữu Trung Phó trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - MT
0914152718
0510.6289389

15 Tấn Phan Như Tấn Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0905290799
0510.3829868
0510.3829868
nhutanphan@gmail.com
16 Thành Nguyễn Huy Thành Phó trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0905204188
0510.3852803

17 Xuân Nguyễn Thị Tuyết Xuân Phó trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0905764406
05810.3851633

tctkxuan@gmail.com
18 Lệnh Nguyễn Văn Lệnh Trưởng phòng
Phòng Quản lý đô thị
0913481234
0510.3812477

19 Hậu Trần Văn Hậu Phó trưởng phòng
Phòng Quản lý đô thị
0905871875
0510.3851449

20 Thế Nguyễn Ngọc Thế Phó trưởng phòng
Phòng Quản lý đô thị
0903502243
0510.3820855

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)