Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường - Xã

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 8 GoPage size:
121 Uyên Nguyễn Thị Tố Uyên Văn phòng
Phường An Xuân
0935499934
0235.3851287

vanphonganxuan@gmail.com
122 Ân Nguyễn Quang Ân CT UBMTTQVN
Phường Hòa Hương
0937138454
0235.3830518

ubmttqhh@gmail.com
123 Lành Dương Minh Lành Phó Trưởng Công an
Phường Hòa Hương
0905312129


124 Tuân Nguyễn Đình Tuân Phường đội trưởng
Phường Hòa Hương
0399439517
0235.6251369

125 Minh Trần Nguyễn Hồng Minh Văn phòng
Phường Hòa Hương
0906444098

0235.3859022
hoanglongvpub@yahoo.com.vn
126 Tiến Nguyễn Minh Tiến Trưởng Công an
Phường Hòa Thuận
01234243239
0235.3845007

127 Phương Phạm Hoàng Phương Phường đội trưởng
Phường Hòa Thuận
0978718859
0235.3845438

haphuongdoi@gmail.com
128 Vương Trần Thị Vương Văn phòng
Phường Hòa Thuận
0905101557
0235.3811892

vptkhoathuan@gmail.com
129 Hùng Nguyễn Chí Hùng Trưởng Công an
Phường Phước Hòa
0914152751
0235.3851303

130 Công Nguyễn Công Phường đội trưởng
Phường Phước Hòa
0905237476
0235.3820912

131 Nhân Phạm Đào Nhân Văn phòng
Phường Phước Hòa
0935499552

0235.3851231
nhanphuochoa@gmail.com
132 Hải Huỳnh Văn Hải CT UBMTTQVN
Phường Tân Thạnh
0935635139


133 Đông Nguyễn Trà Đông PCT UBMTTQVN
Phường Tân Thạnh
0932558471


134 Học Phạm Văn Học Trưởng Công an
Phường Tân Thạnh
0905135094


135 Lĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh Phường đội trưởng
Phường Tân Thạnh
0905432450


136 Cường Mai Tấn Cường Văn phòng
Phường Tân Thạnh
01675133147
0235.3812413

tancuong84@gmail.com
137 Tâm Nguyễn Thanh Tâm Phó Trưởng Công an
Phường An Sơn
0909663970
0235.3851108

138 Nhanh Trần Tiến Nhanh PCT UBMTTQVN
Phường Hòa Hương
0386769223
0235.3830518

tiennhanh1975@gmail.com
139 Diệu Nguyễn Đình Diệu PCT UBND
Phường Hòa Thuận
0905508112


dinhdieuhoathuan@gmail.com
140 Hậu Trần Trung Hậu Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0901937789
0235.3851014

trantrunghau1978@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)