Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường - Xã

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 8 GoPage size:
101 Khoa Mai Tấn Khoa PBT-CT HĐND
Phường Tân Thạnh
01222599355
0510.2210409

102 Lịch Huỳnh Tấn Lịch PCT HĐND
Phường Tân Thạnh
0905851787
0235.3812413

huynhtanlich@gmail.com
103 Cảnh Huỳnh Minh Cảnh Chủ tịch UBND
Phường Tân Thạnh
0935439845


104 PCT UBND
Phường Tân Thạnh105 Ngọc Phan Văn Ngọc PCT UBND
Phường Tân Thạnh
0935947935
0235.3812413

zicfan@gmail.com
106 An Nguyễn Văn An Chủ tịch HĐND
Phường Hòa Thuận
0982105559


vananhoathuan@gmail.com
107 Yến Huỳnh Thị Mỹ Yến PCT HĐND
Phường Hòa Thuận
0935547727


tuananhht67@gmail.com
108 Tuấn Dương Văn Tuấn Chủ tịch UBND
Phường Hòa Thuận
0905285611


duongtuanqldt400@gmail.com
109 Hà Trần Kim Hà PCT UBND
Phường Hòa Thuận
0902190580 0911190580


haubndhoathuan@gmail.com
110 Trọng Bùi Minh Trọng CT UBMTTQVN
Phường Hòa Thuận
09140475016


minhtronght@gmai.com
111 Hiền Trần Thị Thùy Hiền PCT UBMTTQVN
Phường Hòa Thuận
0935043813


thuyhienpn@gmail.com
112 Sang Phạm Bá Sang CT UBMTTQVN
Phường An Sơn
0902300639


ubmtansontk.qn@gmail.com
113 Anh Trương Thị Kim Anh PCT UBMTTQVN
Phường An Sơn
0975360175


114 Long Nguyễn Trường Long Trưởng Công an
Phường An Sơn
0905203969 - 0917623445
0235.3851108

truonglongcatk@gmail.com
115 Tân Nguyễn Khắc Tân Phường đội trưởng
Phường An Sơn
0905985592
0235.3851351

116 Trân Nguyễn Thị Quỳnh Trân Văn phòng
Phường An Sơn
0905628980


tranquynh999@gmail.com
117 Hùng Phan Tấn Hùng CT UBMTTQVN
Phường An Xuân
0905342183


mattranpanxuan@gmail.com
118 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh PCT UBMTTQVN
Phường An Xuân
01227319576


119 Hội Châu Văn Hội Trưởng Công an
Phường An Xuân
0983242763


120 Thọ Đỗ Xuân Thọ Phường đội trưởng
Phường An Xuân
01678909211
0235.6255099

thophuong211@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)