Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường - Xã

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 8 GoPage size:
81 Dũng Nguyễn Ngọc Dũng P. Bí thư
Phường An Sơn
0982834103


ngocdunganson81@gmail.com
82 Mẫn Nguyễn Văn Mẫn PCT HĐND
Phường An Sơn
0903525610


nguyenmananson65@gmail.com
83 Pha Nguyễn Thọ Pha Chủ tịch UBND
Phường An Sơn
0903773913
0235.6551851

nguyenthopha@gmail.com
84 Quốc Nguyễn Quốc PCT UBND
Phường An Sơn
01677007545
0235.2221917

85 Ngọc Đoàn Văn Ngọc PCT UBND
Phường An Sơn
0935324157
0510.3858131

86 Hằng Bùi Thị Hằng Phó Bí thư
Phường An Xuân
0983824214
0235.3824855

buithihangax@gmail.com
87 Phúc Nguyễn Minh Phúc Phó CT HĐND
Phường An Xuân88 Đường Võ Văn Đường CT UBND
Phường An Xuân
0932483457
0235.3824798

voduong.ax@gmail.com
89 PCT UBND
Phường An Xuân90 Tuyến Lê Hồng Tuyến Phó Bí thư - Chủ tịch UBND
Phường Hòa Hương
0905666382


lehongtuyen2001@gmail.com
91 Thông Nguyễn Văn Thông PCT UBND
Phường An Xuân
0905541695


tuphapthong@gmail.com
92 PCT HĐND
Phường Hòa Hương93 Sơn Hồ Minh Sơn PCT UBND
Phường Hòa Hương
0905703407
0235.3859022

minhsonvhxh@gmail.com
94 Sửu Trần Đình Sửu Phó Bí thư - CT. HĐND
Phường Phước Hòa
0905283346
0235.3820080

95 Hà Đặng Thị Ngọc Hà PCT HĐND
Phường Phước Hòa
0984524014
0235.3820080

96 Thành Lê Đình Thành Chủ tịch UBND
Phường Phước Hòa
0914430038
0235.3851231

97 Tài Phạm Hồng Tài PCT UBND
Phường Phước Hòa
0935999231
0235.3851231

hongtaiph@gmail.com
98 PCT UBND
Phường Phước Hòa99 Hà Đặng Thị Ngọc Hà CT UBMTTQVN
Phường Phước Hòa
0984524014
0235.3820656

100 Ngọc Huỳnh Thị Như Ngọc PCT UBMTTQVN
Phường Phước Hòa
01213526333
0235.3820656

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)