Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phường - Xã

STTẢnh Đại DiệnHọ & TênChức vụĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 8 GoPage size:
41 Quang Lê Viết Quang Trưởng Công an
Xã Tam Ngọc
0914146099


quangtamngoc@gmail.com
42 Ẩn Nguyễn Văn Ẩn Xã đội trưởng
Xã Tam Ngọc
0935580626
0510. 3506100

anxadoi@gmail.com
43 Thái Nguyễn Văn Thái Văn phòng
Xã Tam Ngọc
0981535665
0235.3844022

nguyenvant232@gmail.com
44 Hưng Nguyễn Văn Hưng Bí thư-CT HĐND
Phường Trường Xuân
0935561231
0235.3841113

danguytruongxuan@gmail.com
45 Tuân Nguyễn Tuân PBT- Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0905317093
0235.3841113

tuannguyen1003@gmail.com
46 Lâm Mai Hữu Lâm PCT HĐND
Phường Trường Xuân
0905628341
0235.3841113

47 Phú Dương Văn Phú Phó Chủ tịch UBND
Phường Trường Xuân
0932290481


48 Thanh Ngô Đức Thanh CT UBMTTQVN
Phường Trường Xuân
0983900334
0510. 6283879

49 Đức Phạm Hoàng Đức Bí thư
Phường Tân Thạnh
0905494171


phamhoangduc@gmail.com
50 Sanh Mai Hồng Sanh Bí thư
Phường Phước Hòa
0935304206
0235.3851231

51 Sơn Nguyễn Trường Sơn Bí thư
Phường Hòa Thuận
0914097333


sonubnd_tamky@yahoo.com
52 Thông Trần Thông Bí thư – CT. HĐND
Phường Hòa Hương
0903511468
0510. 3830553

tranthong1966@gmail.com
53 Tiền Trần Minh Tiền Phó Bí thư
Phường Hòa Thuận
01213577027
0235.2221005

tranminhtienht3@gmai.com
54 Đào Nguyễn Ngọc Đào Bí thư - CT HĐND
Phường An Xuân
0905258785


daongocqn@gmail.com
55 Long Lê Xuân Long Bí thư - CT HĐND
Phường An Sơn
0935300258
0510. 3858132

56 Chuyển Nguyễn Ngọc Chuyển Bí thư- CT HĐND
Phường An Phú
0983819252
0510. 3859013

chuyenbtanphu@gmail.com
57 Hải Trương Ngọc Hải Bí thư - CT. UBND
Phường An Mỹ
0914081788
0235.3828867

truongngochaianmy@gmail.com
58 Hà Dương Thị Thu Hà PCT UBMTTQVN
Phường Trường Xuân
0966640949
0235.6283879

thuvang.29@gmail.com
59 Quân Lưu Văn Quân Trưởng Công an
Phường Trường Xuân
0935777465
0235.3851696

60 Trung Thái Văn Trung Phường đội trưởng
Phường Trường Xuân
0383406625
0235.2221576

trungmeoden@gmail.com

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)